Cách Tìm Địa Chỉ IP,Địa Chỉ Nhà Và Thiết Bị Người Khác.

  No comments

Cách Tìm Địa Chỉ IP,Địa Chỉ Nhà Và Thiết Bị Người Khác.


Sau đây  THUTHUATPC4X sẽ hướng dẫn các bạn cách xem địa chỉ IP ,địa chỉ nhà và Tên Thiết Bị  của Bạn bè.


Cách Tìm Địa Chỉ IP,Địa Chỉ Nhà Và Thiết Bị Người Khác.

Đầu tiên các bạn đưa cho bạn bè hoặc một người nào đó Link dưới đây.


Sau đó các bạn xem địa chỉ IP và địa chỉ nhà của người đó bằng cách truy cập vào link dưới đây.


Cách Tìm Địa Chỉ IP,Địa Chỉ Nhà Và Thiết Bị Người Khác.


Thông Tin Được Xuất Ra Bao Gồm:

  • Thời gian truy cập.
  • Tên trình duyệt.
  • Địa chỉ IP của họ
  • Thông tin khu vực sinh sống.

Tóm Tắt: Chỉ cần đưa link 1 cho nạn nhân, sau đó vào link 2 check thông tin của họ.

No comments :

Post a Comment

arrow_upward