Share 8 Button On/Off Cực Đẹp.

  2 comments

Share 8 Button On/Off Cực Đẹp.

Share 8 Button On/Off Cực Đẹp.


Hôm nay Thủ Thuật PC4x Share Bộ Button On/Off Cực Đẹp Cho AE Blogger hoặc AE nào Làm Web.Hướng Dẫn :

Bạn Chỉ Cần Thêm Đoạn CSS vào Dưới Thẻ B:skin.

Còn HTML Thêm vào nơi cần để Button.

+Lưu ý: Nếu bạn muốn thêm vào 1 Page hoặc 1 bài viết để làm demo thì khuyên dùng add đoạn css vào giữa 2 thẻ <style> </style> trong bài/trang đó để chống giật cho Template.Code được share trên CodePen.

AE lấy nhớ để nguồn của Ashley Nolan

Nguồn Bài Viết : Thủ Thuật PC4x

2 comments :

arrow_upward