Share một số tool ddos máy chủ,website

  No comments


Cách sử dụng:

Bước 1: Điền IP ( Số hoặc Chữ tùy theo yêu cầu của tool ).
Bước 2: Điền Port của trang web hoặc sever game online nào đó.
DOWLOAD Ngay
pass:tmq

đã kiễm tra virus

 tool ddos server samp,tool ddos web,tool ddos game

ty - Share Trọn Bộ 7 Tool DDOS Cực Mạnh Và Chất

No comments :

Post a Comment

arrow_upward