Cách theo dõi facebook người khác 2017

  No comments


+Bước 1 :
Truy cập vào Website stalkscan.com.
(Cick chuột phải chọn Dịch Sang Tiếng Việt để dễ hiểu)+Bước 2:

Điền URL facebook(địa chỉ facebook) của người cần check vào ô màu trắng.


Sau khi cick vào Icon kính lúp thì nó sẽ hiện ra id facebook của nạn nhân.+Bước 3:
Kèo xuống cái bảng icon, cick vào 1 thể loại mà bạn muốn xem của nạn nhân
VD: mình sẽ cick vào Icon Like +Post có nghĩa là nạn nhân đã like bài viết của ai.

VD: mình sẽ cick vào Icon Like +Post có nghĩa là nạn nhân đã like bài viết của ai.

Sau khi cick vào nó sẽ tự chuyển hướng đến facebook và vào lịch sử like của nạn nhân.
Đây là 1 VD, còn nhiều tính năng cho mọi người khám phá.
Hay thì Share giùm.


No comments :

Post a Comment

arrow_upward