Cách Hiện Số Người Đang Vào Website, Blog Của Bạn.

  1 comment


+Bước 1: Đầu tiên bạn truy cập vào http://whos.amung.us

Cài đặt số liệu thống kê trên trang web của bạn là rất dễ dàng.Bạn có thể dung miễn phí hoặc mất tiền (có nhiều chức năng hay hơn) . Đơn giản chỉ cần sao chép đoạn mã html mà bạn nhìn thấy dưới đây và dán nó vào mỗi trang bạn muốn theo dõi.


Muốn có một widget phong cách khác nhau? Xem tất cả các loại khác nhau trong bộ sưu tập sau tại : http://whos.amung.us/showcase/+Bước 2: Tiếp theo bạn thêm nó vào website hay blog cảu bạn (blog có thể là WordPress,Blogspot ...)

Thêm vào blog WordPress:  bạn chọn Appearance > Widgets (hoặc Giao diện > Widget nếu bạn đang dùng tiếng Việt). Bạn dán đoạn mã đã sao chép ở bước 1 vào rồi nhấp Save.

Thêm cho Blogspot: Bạn đăng nhập vào blog ==> Chọn bố cục ===> Tìm đến thêm Tiện ích (Chọn HTML/Javascript) ==> ban copy đoạn code rồi bạn dán đoạn mã đã sao chép ở bước 1 vào rồi nhấp Save.

Bạn muốn thêm vào website của bạn bạn cần làm như sau

Bạn cần vào phần chỉnh sủa code(cái này bạn tự biết nhé)
B1: Tìm thẻ </head> rồi thêm vào trước nó đoạn code sau:
<style>#floatingbuttons{background:#aaa;background:-webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0, #f2f2f2), color-stop(1, #aaa));background:-moz-linear-gradient(top, #f2f2f2, #aaa);border:1px solid #808080;float:left;padding:0 0 3px 0;position:fixed;top:15%;left:0;z-index:10;border-radius:0 5px 5px 0;box-shadow:2px 2px 5px rgba(0,0,0,0.3);}
</style>

B2: Tìm thẻ  </body> rồi thêm vào trước nó đoạn code sau


<div id='floatingbuttons' title="Share this post!">
 <script id="_wau698">var _wau = _wau || []; _wau.push(["classic", "62sb46hcv7s8", "698"]);
(function() {var s=document.createElement("script"); s.async=true;
s.src="//widgets.amung.us/classic.js";
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);
})();</script>
</div>
Bạn có thể thay đổi kiểu khác nhau bằng cách thay đổi đoạn code màu cam thành code tùy thích.
vd:
Loại 1:
Sao chép mã này vào trang của bạn:
1
2
3
4
5
<script id="_wauwu0">var _wau = _wau || []; _wau.push(["classic", "9i4oq5wxf0xb", "wu0"]);
(function() {var s=document.createElement("script"); s.async=true;
s.src="//widgets.amung.us/classic.js";
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);
})();</script>
DOUBLE CLICK ON MÃ ĐỂ CHỌN TẤT CẢ

Loại 2:
Sao chép mã này vào trang của bạn:
1
2
3
4
5
6
<script id="_wauxoe">var _wau = _wau || [];
_wau.push(["colored", "9i4oq5wxf0xb", "xoe", "ffc20e000000"]);
(function() {var s=document.createElement("script"); s.async=true;
s.src="//widgets.amung.us/colored.js";
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);
})();</script>
DOUBLE CLICK ON MÃ ĐỂ CHỌN TẤT CẢ
     
L

Loại 3:
Sao chép mã này vào trang của bạn:
1
2
3
4
5
<script id="_wauh2c">var _wau = _wau || []; _wau.push(["small", "9i4oq5wxf0xb", "h2c"]);
(function() {var s=document.createElement("script"); s.async=true;
s.src="//widgets.amung.us/small.js";
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);
})();</script>
DOUBLE CLICK ON MÃ ĐỂ CHỌN TẤT CẢ

 Loại 4:
Sao chép mã này vào trang của bạn:
1
2
3
4
5
6
<script id="_wautg1">var _wau = _wau || [];
_wau.push(["tab", "9i4oq5wxf0xb", "tg1", "left-middle"]);
(function() {var s=document.createElement("script"); s.async=true;
s.src="//widgets.amung.us/tab.js";
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);
})();</script>
DOUBLE CLICK ON MÃ ĐỂ CHỌN TẤT CẢ

Loại 5:
Sao chép mã này vào trang của bạn:
1
2
3
4
5
6
<script id="_wauiuz">var _wau = _wau || [];
_wau.push(["map", "9i4oq5wxf0xb", "iuz", "420", "210", "natural", "star-blue"]);
(function() {var s=document.createElement("script"); s.async=true;
s.src="//widgets.amung.us/map.js";
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);
})();</script>
DOUBLE CLICK ON MÃ ĐỂ CHỌN TẤT CẢ


Lưu Save Và Tận Hưởng KẾT QUẢ :D
Hay thì like nha tks
Tham Gia Group Để Có Thêm Nhiều kiến Thức

1 comment :

arrow_upward